استودیو نصر متود

دپارتمان مدلینگ، رندرینگ و VRITUAL REALITY، پروژه های معماری

امروزه با پيشرفت جامعه جهاني  و تکنولوژی
در اين بازار رقابتي نياز است كه هر بخش از روند طراحي تا ارائه يك پروژه به صورت تخصصي توسط تيمي مجزأ و تشكيل شده از متخصصان آن رشته صورت گيرد . در راستاي اين امر مهم بر آن شديم تا در دپارتمان  مدلينگ و رندرينگ با ارائه خدماتي متمايز  در راستاي جلب نظر مخاطبان شما معماران و طراحان در سطح و بين المللي گام برداريم . شايان ذكر است كه رزومه بين المللي ما در اين دپارتمان بيانگر تفاوت و سبك منحصر به فرد ماست . يك ارائه متفاوت برابر با جلب نظر مخاطبان بيشتر براي پروژه !

شرح خدمات دپارتمان مدلینگ و رندرینگ :

* مدلینگ پروژه های معماری در نرم افزار با توجه به اجرایی بودن خروجی
* رندرینگ پروژه های معماری در سطح بین الملل
* ساخت virtual reality متحرک برای پروژه های معماری
* ساخت virtual reality ساکن برای پروژه های معماری
* طراحی دیاگرام ارائه پروژه معماری