استودیو نصر متود

دپارتمان طراحی معماری و معماری داخلی

فرآيند معماري و طراحي داخلي يك علم محسوب ميشود كه استوديو نصر متود به پشتوانه امكانات ، مطالعات گسترده ، تحقيقات بسيار در زمينه معماري و تاثير آن بر سبك زندگي و جلب نظر مخاطب در كنار علم آكادميك مي تواند متفاوت ترين خدمات طراحي معماري و معماري داخلي را بر اساس شناخت و نياز كاربر ارائه نمايد. تجربه و رزومه بين المللي استوديو نصر متود دال بر بالا بودن سطح كيفي خدمات اين مجموعه ميباشد .