استودیو نصر متود

دپارتمان اجرای پروژه های ساختمانی

استوديو نصر متود امروزه صرفا داشتن يك ايده و طراحي مناسب براي رسيدن به نتيجه مطلوب كافي نمي باشد . كيفيت ، دقت در جزئيات اجرايي و نظارت عاليه بر امور اجرايي ساختمان از عوامل تاثير گذار بر معماري مي باشد . لذا استوديو نصر متود در دپارتمان اجرايي با در اختيار داشتن تيمي متخصص با تجربه بالاي ۵۰۰۰۰ هزار متر مربع اجراي موفق و متمايز در بخش خصوصي مي تواند علاوه بر ارائه خدمات طراحي معماري شما را تا به تحقق رسيدن رويا خود همراهي كند . كيفيت بالاي اجرا . نظارت دقيق ، حساسيت بالای دقت به امور اجرايي ، استفاده از عوامل آموزش ديده و متخصص ، مطالعه و در اختيار داشتن اطلاعات به روز روش هاي اجرايي از مواردی ميباشد كه مورد توجه كارفرمايان قرار ميگيرد .